1η Συνάντηση χορωδιών Δήμου Διονύσου - Αγ.Στέφανος 26-5-2012

1η Συνάντηση χορωδιών Δήμου Διονύσου - Αγ.Στέφανος 26-5-2012