8η Χορωδιακή Συνάντηση Νίκαιας 14-5-2011

8η Χορωδιακή Συνάντηση Νίκαιας 14-5-2011